Turku, Suomi Closed Almost 3 years

Jalankulku- ja pyörätiet

Moitteen kohde on kaupunkimme uusin ylpeys, kirjastosilta (pennisilta). Olisi hienoa jos palaute välittyy oikeilme päättäjille jossain muodossa, eikä ainoastaan palautetta käsittelevälle toimihenkilölle. Senkin tunarit. Olen tarkemmin tutustunut suunnitteluvaiheen työvaiheita, jossa nykyinen sijainti mm.on saanut huonoimmat pisteet vaihtoehdoista, ottaen huomioon jatkuvuuden, aktiivisuuden, kaupunkikuvallinen vaikutus ja historialliset arvot. Millä perusteella luonnollinen jalankulun ja pyöräilyn jatke Brahenkadun ja Nunnankadun välillä kuopattiin? Vaihtoehto on ollut ylivoimainen ottaen huomioon em. kohdat. Nyt pyöräilijät "painivat" autojen kanssa kauppiaskadulla, kun parempi vaihtoehto olisi ollut sekä turvallisempi että luonnollisempi. Kunpa siltaa olisi mahdollista siirtää, mutta kun ei ole. Tätä suunniteltiin monta vuotta, vaikka ei edes lakien edellyttämällä tavalla (mm. osallisten kuuleminen...), olisi edes tehty kunnolla Mikä oli ratkaiseva tekijä sille, että silta sijoitettiin nykyiselle paikalleen?