Turku, Suomi Closed About 3 years

Suojatiet

Tuomikirkon edustan uusi leveä suojatie + 2x suojatienjatke kaipaa nopeasti ohjeistusta pyöräilijöille! Eikö ajorataan voisi maalata ohjenuolia niin, että sillan puoleiselta jatkeelta saa AINOASTAAN KÄÄNTYÄ sillalle Ei ajaa SUORAAN jokirantaan / kirkolle? Suoraan rantaa pitkin ajaville on sitten se Pinellan puolen suojatienjatke. Kävelen ko. todella usein ja jatkuvasti kohtaan vaaratilanteita kun pyöräilijät ajavat sillan puoleista jatketta jokirantaan ja samaan aikaan kadun ylittäneet jalankulkijat kääntyvät kirkkosillalle pyöräilijöiden eteen. Tilanne on pahentunut kevään aikana kun pyöräilijöitä on paljon ja varsinkin kun fölipyöriä saa nyt juuri siltä puolen kirkon edustaa (vuokraajat jatkavat samaa puolta Uudenmaankadun yli jokirantaan).