Turku, Suomi Closed About 3 years

Suojatiet

Övergångsstället i korsningen Nylandsgatan-Kuppisgatan är ganska farlig för fotgängare och cyklister som ska över eftersom bilarna kör hårt och ofta inte stannar fast de har väjningsplikt. Jag föreslår att man skulle ha trafikljus eller på något annat sätt göra övergångsstället tryggare för jag har flera gånger varit med om att bilar inte stannat fast de borde.