Turku, Suomi Closed About 3 years

Viheralueet, puistot

På Niilo Oravapuus lekplats klättras det på skjultaken och i Niilo Oravapuus park sparkas det boll mot spången. Kan man sätta upp förbudsskyltar mot detta?