Turku, Suomi Open Almost 3 years

Liikennemerkit- ja viitoitukset

Viitta on vaurioitunut Länsikaarella Ihalan liittymässä.