Turku, Suomi Closed Almost 3 years

Jalankulku- ja pyörätiet

Aiemmin syksyllä 2017 tiedustelin Laukkavuoren puistoalueen kävelyteiden kunnostuksesta. Päiväkodin läheisyydessä on tehty puiston lastenleikkipaikalle uudistustöitä ja tämän johdosta osa kävelyteistä on mennyt hyvin epätasaiseksi. Tiestön huono kunto korostuu sateisina aikoina. Samanlaisia ongelmia olen tavannut myös Peltolan puistoalueella samanlaisessa kontekstissa. Millaisia kunnostussuunnitelmia puistoalueen tiestöön on suunniteltu toteutettavaksi?