Turku, Suomi Closed Almost 3 years

Jalankulku- ja pyörätiet

Ainakin karttaan merkityissä kohteissa puusto ja kasvit kasvavat valitettavan paljon kulkuväylien päälle. Olisi hyvä, jos kasveja voisi leikata, jotta väylien koko leveys saadaan käyttöön. Joissakin kohteissa näkyvyys estyy mm. autotielle.