Turku, Suomi Closed Almost 3 years

Viheralueet, niityt

miksi wuodesta toiseen hiidenkadun toinen puoli jätetään leikkaamatta ?? lähempänä syksyä wasta leikataan !? esim munttismäenkadun risteyksessä ruohot yms kaswaneet nytkin korkeiksi, waarantawat näkymän hiidenkadun suuntaan !. onko niin, että hiidenkatu on toiselta puolen myös ”wäärän wärinen” niinkuin Ilmaiseksi saatawissa olleet pelastusrenkaat aurajoelle ?? kyseinen soininpuistikon ”wiidakko” nytkin sitten asukkaiden toimesta leikattu ! pyydän wastaustanne, Ystäwällisesti....