Turku, Suomi Closed Almost 3 years

Liikennemerkit- ja viitoitukset

Hei, Turun Kauppiaskadun alkupäässä tapahtuu jatkuvasti vaaratilanteita, joissa osapuolina ovat useimmiten pyöräilijä ja autoilija. Vaaratilanteet syntyvät suurilta osin siitä, kun pyöräilijät ajavat yksisuuntaista tieosuutta väärään suuntaan - erityisen vaaralliseksi kohdasta tekee sen, että autoilijat joutuvat kääntymään pysäköintialuetta kiertäessään tiukasti vasemmalle, jolloin autoilijalla on väistämisvelvollisuus ainoastaan oikealta tulevia kohtaan eikä välttämättä huomaa pyöräilijää, eikä pyöräilijä huomaa autoilijaa. Tieosuudella nähdään toistuvasti myös väärään suuntaan ajavia autoja, mutta toistumiskerrat ovat harvinaisempia. Ehdotan tieosuudelle selkeämpää viitoitusta, esim. Yksisuungaisen tieosuuden tiemerkinnän muodossa tai asettamalla kohdalle kieltomerkki 331 (kielletty ajosuunta).