Turku, Suomi Closed About 3 years

Suojatiet

Lisää niitä 'pysäytysviivoja'. Eli älkää tehkö tällä tavalla vaan maalatkaa se pysäytysviiva sinne kolmion tai STOP -merkin kohdalle JOKAISESSA risteyksessä jossa autoilija tulee kärkikolmion takaa.