Turku, Suomi Closed Almost 3 years

Katujen puhtaanapito

Koulukatu, Puistokatu, ent. Räävelinkatu ym. ovat siivottomassa kunnossa. Kaduilla on syksyisiä lehtiä, talvista sepeliä ja muutakin likaa. Jos kadun puhtaanapidosta vastaa tontinomistaja, kaupungin pitää valvoa, että tontinomistaja todellakin täyttää velvollisuutensa.