Turku, Suomi Closed About 3 years

Suojatiet

Näitä kuvan kaltaisia paikkoja Turussa on pilvin pimein. Elikkä risteävällä ajoradalla on väistämisvelvollisuus. Autoilija ajaa kolmion takaa pyörätienjatkeelle/suojatielle odottelemaan ajoradan Liikenteen loppumista. Miksi? Laki on yksiselitteinen eli suojatie ja pyörätien jatke ovat osa risteystä eikä niitä saa ajaa tukkoon missään muussa kuin yllättävässä tilanteessa kolarin estämiseksi. Miksi kuitenkin jatkuvasti nuo ajetaan tukkoon? Syy on liikennesuunnittelussa ja siinä miten autoilija näkee sen liikenneympäristön. Kuvissa näkyy luontainen pysäytysviiva risteykseen tultaessa, eli se pyörätienjatketta kuvaava suojatieraidoitus. Stop -merkkien kohdalle pitäisikin aina maalata oma pysäytysviivansa. Samoin kolmion takaa tultaessa pitäisi helpottaa ajoradan reunan havaitsemista maalaamalla vaikka katkoviiva risteyksen yli jotta autoilija uskaltaa ajaa autonsa sen suojatien yli ajoradan reunaan sen sijaan että käyttää sitä suojatietä turvallisen odottelupaikan määritteenä. Sijaintia en laita koska tämä vika koskee likimain kaikkia Turun risteyksiä. Tunnistanette silti risteykset kuvista jos vähänkään pyöräilette.