Turku, Suomi Closed About 3 years

Katujen yleinen palaute

Nummisuutarinkadun ylittävä suojatie Eskonkadun risteyksessä on jalankulkijoille vaarallinen. Ajonopeudet ovat suuret ja kaarteiden vuoksi näkemät huonot. Suojatielle tarvitaan nopeushidaste. Nummisuutarinkadun kevyen liikenteen väylän päättyminen Eskonkatu 10:n tonttiliittymään aiheuttaa sekaannusta.