Turku, Suomi Closed About 3 years

Ympäristö, luonnonsuojelu

Olimme taannoin eräällä turkulaisella luonnonsuojelualueella. Ihmiset pitivät siellä koiriaan kytkemättä. Ongelma on yhtä kertaa ja paikkaa yleisempi. Luonnonsuojelullisesti asiaan tulee kiinnittää huomiota siksi, että esim. metsäkanalinnut tekevät pesät ja poikaset maahan ja on mahdollista tai jopa todennäköistä, että kytkemättömät lemmikit haittaavat näitä lintuja. Koirienhan (ja muiden kotieläinten) tulisi olla lain mukaan kytkettynä ainakin taajamassa, luonnonsuojelualueella ja lintujen pesimäaikana. Kaupunki voisi valistaa kuntalaisia kuntapostin kautta. Lisäksi ulkoilualueille ja luonnonsuojelualueille voisi opasteisiin laittaa asiasta maininnat.