Turku, Suomi Closed Almost 3 years

Katujen rakentaminen ja työmaat

Hei, palautteeni koskee Uraputken sulusta johtuvia väliaikaisia liikennejärjestelyjä. On hienoa nähdä että asiasta tiedotetaan tavallista tehokkaammin ja että opastukseen on panostettu tavallista enemmän, kiitos tästä. Mutta huomasin silti järjestelyissä puutteita. Odotin että suunnitellun kiertoreitin varrella olisi ollut enemmän opasteita, varsinkin Inspehtorinkadun ja Pispalantien sekä Helsinginkadun ja Assistentinkadun risteyksissä. Kaupungin nettisivuilla olevassa kartassa kiertoreitti kulkee Arwidssoninkadun ja Arcanuminkujan kautta, mutta kyltit eivät ohjaa tälle reitille. Vatselankadun ja Rehtorinpellonkadun risteyksessä on Yo-kylään ohjaava kyltti, mutta se on erittäin vaikeasti nähtävissä koska se on vastakkaisella puolella katua pyörätiestä, jota myös useimmat jalankulkijat käyttävät. Lisäksi sen tarkoitus on epäselvä, sillä se ohjaa Uraputkelle, eli samaa reittiä kuin siitä tavallisestikin kuljetaan. Uraputken suulla yliopiston puolella on toinen opaste Yo-kylään, joka ohjaa kulkemaan Publicumin takaa, eli eri kautta kuin netissä julkaistu kartta. Kumpikaan näistä ainoista Yo-kylään opastavista kylteistä ei siis ohjaa kaupungin tiedotteessa olevalle reitille tai muutenkaan kovin suoralle reitille Helsinginkadun ja Assistentinkadun risteykseen. Suorin reitti Hämeenkadun suunnasta kulkisi itse asiassa Rehtorinpolun ja Arwidssoninkadun kautta. Muutamassa paikassa olevat suuremmat kyltit on sijoitettu hyviin paikkoihin riittävän kauas Uraputkesta, mutta ne eivät kuitenkaan ohjaa alueen reittejä huonosti tuntevia kovin tehokkaasti. Jo esimerkiksi Uraputki-nimi saattaa olla varsin tuntematon. Tämän takia pienemmät opastekyltit olisi hyvä olla kiertoreitin varrella olevissa risteyksissä. Tästä kritiikistä huolimatta olen kiitollinen siitä että pyöräily- ja jalankulkuväylien poikkeusjärjestelyissä Turussa alkaa näkymään kehitystä, tästä on hyvä jatkaa.