Turku, Suomi Closed Almost 3 years

Asuminen Melu

Varvintorilla järjestää nyt 18.5. Sitowise niminen yhtiö kevätjuhlaansa. Meteli on melkoinen. Ymmärrän toki että Varvintori on tapahtumien järjestämiseen tarkoitettu paikka, mutta yksityisen yrityksen ryyppyjuhlille? Minkäänlaista etukäteisilmoitusta ei tapahtumsta järjestetty. Ei tullut alueen talojen rappukäytäviin edes lappua. Olisin osannut varautua ja vaikka olla poissa kotoa tämän yön. Mukavaa se on nyt huomenna aamulla mennä ajamaan bussia valvotun illan jälkeen. Miksi ei Turun kaupungin meluilmoituksessa vaadita alueen asukkaiden informoimista etukäteen? Näin näkyisi olevan muiden suurten kaupunkien kohdalla!