Turku, Suomi Closed Almost 3 years

Liikennemerkit- ja viitoitukset

Liittyen aiempaan palautteeseeni antamaanne vastaukseen, haluaisin että tarkentaisitte mikä Turun Kaupungin virallinen kanta asiaan liittyen on. Ko. alue on kaavassa määritetty puistoalueeksi, myös Kesätuulenpolun osalta. Salliiko kaupunki siis tässä tapauksessa moottoriajoneuvolla ajon puistossa? Pysäköinti puistoalueella on myös oletettavasti kiellettyä? Jopa esille nostamanne vene- ja uimavalkamaksi merkityn alueen vuokrasopimuksessa on todettu, että rannassa ei ole oikeutta pysäköintiin. Pysäköinnin ei tässä tapauksessa pitäisi olla siis edes kysymys. Salliiko Turun kaupunki kuitenkin pysäköinnin puistoalueelle kaavan ja vuokrasopimuksen vastaisesti? Jalankulkijoiden sekä pyöräilijöiden, eli muiden puistoalueen käyttäjien turvallisuus tässä sen sijaan on kysymyksessä. Nykyisin Kesätuulenkujalta Keätuulenpolulle ajetaan huomattavan kovaa, todennäköisesti yli alueellisen 30 km nopeusrajoituksen. Liikennemerkki tulisi edelleen asetta Kesätuulenkujan ja Kesätuulenpolun risteämään osoittamaan, että puistoalue ei ole moottoriliikenteelle sallittu. Ajoesteet voidaan asettaa toimimaan hidasteina, jolloin puistoalueen turvallisuus paranisi huomattavasti ja samalla ajonopeudet laskisivat. Esille nostamaanne pysäköintiin liittyen pitää kuitenkin erikseen osoittaa, että puistoalueella ei ole oikeutta lyhyt- tai pitkäaikaiseen pysäköintiin, vaikka ajo alueelle olisikin sallittua. Aiempi palautteeni kuului: "Kesätuulenkujan ja Kesätuulenpolun risteämään tulisi asettaa 312 Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty. Kesätuulenpolku sijaitsee puistoalueella ja toistaiseksi tietä käytetään varsin ahkerasti autolla kulkemiseen ja nopeudet ovat varsin kovia ottaen huomioon liikkumisen puistoalueella. Polun käyttäminen ajoneuvoilla aiheuttaa vaaraa mm. jalankulkijoille. Lisäksi kartalle merkittyyn kohtaan tulisi asettaa ajoeste, jolla autojen siirtyminen ko. Kesätuulenpolulle estettäisiin." Vastauksenne palautteeseen oli: "Kiitos palautteesta Kesätuulenpolun päässä sijaitsee asemakaavassa vene-ja uimavalkamaksi merkitty alue. Alue on vuokrattu kyseiseen käyttöön, joten olisi kohtuutonta kieltää alueen lähistölle ajo. Ajon kieltäminen johtaisi helposti pysäköinti- ym ongelmiin omakotialueen kaduilla. yst.terv.Kaupunkiympäristötoimiala/ Liikennesuunnittelu"