Turku, Suomi Closed Almost 3 years

Viheralueet, penkit ja roskikset

Ekmaninpolun penkistä on tullut päihdeongelmaisten oleskelupaikka, mistä aiheutuu häiriöitä ja ympäristön roskaantumista. Penkki pitäisi poistaa.