Turku, Suomi Closed About 3 years

Jalankulku- ja pyörätiet

Talven liukkaudentorjuntahiekoitus on edelleen puhdistamatta pyörätieltä, joka alkaa Mäntyrinteen vanhainkodilta ja laskee kohti Kivikartiontietä/Uudenmaantietä. Hiekkaa on hyvin paljon koko pyörätien leveydellä. Hiekkaa on niin paljon, että voi aiheuttaa liukastumis/rullautumisvaaran, joka korostuu jyrkässä alamäessä. Esimerkkkinä eräät vanhainkodin asukkaat eivät uskalla kulkea alaspäin omaisten kanssa.