Turku, Suomi Closed About 3 years

Ympäristö, roskaantuminen

Leaffin takana on vanhoja ratakiskoja ristiin rastiin. Eikö kiskot kelpaa romuraudaksi? Alueella ja Turku Toijala radan penkalla on paljon lahoavia entisiä ratapölkkyjä. Eikö niistä irtoa kreosoottia pohjavesialueeseen. Kenelle kuuluu pölkkyjen poisvienti. Onko Leafin tontilta poistettu pilaantunut maa-aines?