Turku, Suomi Closed Almost 3 years

Jalankulku- ja pyörätiet

Ruissalon pyörätie on ahkerassa käytössä. Siellä on vielä paikoitellen paksultakin talven hiekkaa, joka aiheuttaa kaatumisriskin varsinkin kaarteissa. Toivotaan harjakonetta ensitilassa.