Turku, Suomi Closed About 3 years

Kadut ajoradat

Olen 30.4.2018 antanut palautetta Ylitien huonosta kunnosta, joka palaute on sähköpostilla kuitattu vastaanotetuksi, mutta johon 9.5.2018 mennessä ei ole vastattu eikä asian vaatimiin toimenpiteisiin ryhdytty. Vähä-Heikkilän Pajamäen alueen sorateiden (Ylitie, Alitie ja Pajamäenkatu) kunnossapito on täysin laiminlyöty. Tiet ovat kuoppaiset ja pölisevät tolkuttomasti. Liitteenä lähettämässä valokuvassa on tilanne, jossa yksi henkilöauto on ajanut ohi hiljaista vauhtia. Pöly tunkeutuu joka paikkaan ja aiheuttaa alueen asukkaille varmasti terveyshaittaa. Soratiet on tasoitettava ja suolattava säännöllisesti niin, etteivät ne pölise koskaan. Alueen teiden kunnollinen huolto tarkoittaa, säännöllisyyden lisäksi, että tiet tasoitetaan ja suolataan laidasta laitaan. Tämä edellyttää, ettei teiden varsilla ole pysäköityjä autoja ja tämän varmistamiseksi, tulisi alueelle määrätä vuoropysäköintikiellot tai tilapäinen pysäköintikielto niille päiville, jolloin teitä huolletaan.