Turku, Suomi Closed About 3 years

Katujen rakentaminen ja työmaat

Yli-maaria, Pyhän Mariantie Kaukolämpötyömaa, tien ylittävään kaivantoon pitäisi saada lisää hiekkaa tai ylimenosillat. Vaaraksi autoille.