Turku, Suomi Closed About 3 years

Katujen puhtaanapito

Uittamolla Ratsumiehenkadun ylittävän kevyen liikenteen sillan siltapilareihin on tehty töherryksiä ja grafiitteja. Osa niistä on puhdistettu. Yhdestä pilarista on jätetty grafiitit kuitenkin kokonaan puhdistamatta. Ispoisten uimarannalle menevän Rykmentintien alikulkusillan siltapilarit on myös töherretty.