Turku, Suomi Closed About 3 years

Jalankulku- ja pyörätiet

Pansiontie 45 kohdalla (junaraiteen vieressä) on yhdistetty parkkialue/kevyenliikenteen väylä, pansion puoleisesta päästä puuttuu vinoparkkeerauksen mahdollistama liikennemerkki. Voisiko paikalle saada merkin, koska autoja parkkerataan kevyen liikenteen alueelle.