Turku, Suomi Closed About 3 years

Jalankulku- ja pyörätiet

Turussa oli lauantaina katupyöräilytapahtuma, joka osoitti taas vakavat puutteet liikenteen ohjauksessa näiden erilaisten jokirannan tapahtumien suhteen. Jokivarsia käyttävät jokapäiväiseen työ- ja muuhun liikenteeseen tuhannet pyöräilijät, joita jatkuvat tapahtumat rannassa haittaavat paljon etenkin silloin, kun minkäänlaisia opasteita ei ajoissa ole mahdollisista suluista tai vaihtoehtoisista reiteistä. Lauantain tapahtumassa nämä puuttuivat kokonaan jälleen kerran. Ja eri markkinoidenkin aikaan ohjeistukset ovat yleensä hyvin puutteelliset ja aiheuttavat kaoottisuutta ja vaaratilanteitakin. Kaupungin on saatava aikaan pikaisesti tätä kesää varten kunnolliset opasteet eri tapahtumia varten ja laadittava hyvät vaihtoehtoiset reitit eri tapahtumia varten. Nämä on oltava aina paikoillaan tapahtumien ajan ja liikenteenohjauksen tulee olla sujuvaa.