Turku, Suomi Closed About 3 years

Pysäköinti

Hei, toivoisin että Turun kaupungin Pysäköinninvalvonta ottaisi Nummenmäellä sijaitsevan Ruukuntekijänkujan arkipäivien vakituiseksi alkuillan tai vähintään myöhäisen iltapäivän valvontakohteekseen jatkuvan ja erittäin runsaslukuisen virhepysäköinnin poistamiseksi. Kevään tultua paikalle ovat taas löytäneet Kuuvuoren portaille "urheilemaan tulevat" yksittäiset kuntoilijat sekä urheiluseurojen joukkueet. Jotkut ko. aikuisista ymmärtävät kujan alkupäässä olevan aluepysäköintikielto-merkin, mutta valtaosalle se on edelleen jostain syystä täysin utopiaa, ja jotkut vain jättävät sen tietoisesti noudattamatta, "koska ovat siellä aina pysäköineet". Oheisessa kuvassa malliksi juuri ottamani, tämän keskiviikkoillan klo 18 pysäköinti-tilanne... Ruukuntekijänkuja on Nummen kentän eli Kuuvuoren portaiden suuntaan vain noin 500 metriä pitkä, mutta erittäin kapea kuja ollen kapeimmalta kohdaltaan vain alle kolme metriä leveä. Ohituspaikkoja ei kovin montaa ole, ja kahden auton samaan aikaan vastakkain tuleminen on missä tahansa kohtaa kujaa käytännössä erittäin vaikeata toteuttaa ja vaaratilanteen aina aiheuttava. Kujan päässä olevan Nummenpuistokadun päiväkodin lapset tekevät "retkiä" kujaa pitkin säännöllisesti. Nummenpakan, Katariinan sekä Aurajoen koulun oppilaat kulkevat kujaa kouluun ja takaisin, minkä lisäksi kujan varrella olevissa omakotitaloissakin asuu paljon pienten lasten perheitä, jotka luonnollisesti liikkuvat kujalla. Vaaratilanteita valtavan pysäköintimäärän eli sen aikaansaaman autoliikenteen takia on varmasti viikoittain, ja kaikki ainoastaan sen takia, ettei pysäköintikieltoalue-merkkiä noudateta, tunnisteta tai haluta noudattaa. Toivottavasti Pysäköinninvalvonta saisi tilanteen aktiivisella toiminnallaan rauhoittumaan ja liikennemäärän vähennettyä eli kujan turvallisuuden normalisoitua.