Turku, Suomi Open Over 3 years

Jalankulku- ja pyörätiet

Ketoneilikkarinne osoitteessa asuvat henkilöt käyttävät vuoden ympäri Pionipolkua ajotienään. Koska kyseessä on kevyenliikenteenväylä niin olisiko mahdollista jompaan kumpaan päähän saada ajoestettä jotta kyseinen toiminta loppuisi?