Turku, Suomi Closed About 3 years

Yleistä palautetta kaupungin verkkosivuista ja viestinnästä

Turun kaupungin 19.4. julkaisema tiedote Sepänkadun soveltuvuudesta Puolalan koulun väistötilasta on ristiriitainen Turun kaupunginhallituksen esityslistalla olevien tietojen kanssa. Sepänkatua ei esityslistan mukaan ole todettu tehdyissä selvityksissä soveltuvaksi koulukäyttöön ilman merkittäviä korjauksia. Tiedotteessa ei ole mainittu sädesieni löydöksiä ja uuden tutkimuksen suppeutta. Tiedote on tarkoitushakuinen. Esityslistalla asian kohdalla ei ole liitetty asiakirjaksi itse kuntotutkimusta, mikä olisi tarpeellista.