Turku, Suomi Closed Over 3 years

Viheralueet, leikkipaikat

Honkamäen leikkipaikan aidan alla on lasten mentäviä "koloja" . Puistossa on ohjattua leikkipuistotoimintaa ,joten aidat tulisi korjata mahodllisimman nopeasti. Aiheuttavat turvallisuusriskin.