Turku, Suomi Closed About 3 years

Kadut ajoradat

Tällä hetkellä autoilijat käyttävät yleisesti Tuomiokirkonkatua ja Rothoviuksenkatua oikotienä Hämeenkadulle, tullessaan Piispan- tai Henrikinkadulta. Tuomiokirkon ympäristö on merkitty pihakaduksi, mutta läpiajavat autoilijat eivät piittaa siitä. Autoja liikkuu runsaasti ja nopeudet ovat paljon yli 20 km/h ja jalankulkijat saavat väistellä autoja. Tässä tapauksessa pihakatu ei toimi pelkällä liikennemerkkien sijoittelulla. Suunnittelussa tulisi harkita pihakadulle sijoitettavilla ja rakenteellisilla ratkaisuilla yleisvaikutelman muuttamista sellaiseksi että autoilija huomaa liikkuvansa alueella joka on tarkoitettu yhteiseksi. Ympäristön tulisi olla myös sellainen, joka rajoittaa ajonopeuksia pihakadulla.