Turku, Suomi Closed About 3 years

Katujen puhtaanapito

Ihmettelen, että keskustan pääväylien eli Koulu- ja Puistokadun pyörätiet ovat edelleen hiekan peitossa, sama koskee Läntistä Rantakatua Myllysillalta alajuoksulle päin. Monet lähiöihin johtavat kevyen liikenteen väylät on sen sijaan jo puhdistettu, mikä tietysti on hieno asia, mutta kyllä nämä keskustan tärkeimmät väylät pitäisi saada kuntoon ensimmäisinä.