Turku, Suomi Closed About 3 years

Jalankulku- ja pyörätiet

Turkuun tarvitaan pyöräilykoordinaattori JA liikennesuunnittelijoista pitää vaihtaa työmatkansa ympärivuotisesti pyöräileviksi yhtä suuri osa kuin mitä kaupunki on laittanut tavoitteekseen pyöräilyn matkaosuudesta. Nykyinen järjestely, jossa työmatkansa autoilevat määräävät pyöräteistä, ei tule toimimaan. Eli nykyiset virkamiehet ja suunnittelijat ovat täysin kykenemättömiä suunnittelemaan ja toteuttamaan pyöräilyreittejä ja pyörätieratkaisuja jotka kannustaisivat ihmisiä tekemään enemmän matkojaan pyörällä. Ja ei, edelleenkään kuuden pyörän omistaminen ei osoita minkäänlaista ymmärrystä työmatkapyöräilystä. Työmatkapyöräilyä voi ymmärtää vain pyöräilemällä työmatkat - ympärivuotisesti. Sitä ei yksikään liikennesuunnittelijoista tälläkään hetkellä tee. Ja siihen tarvitaan muutos.