Turku, Suomi Closed About 3 years

Viheralueet, koirapuistot

Joku aukoo toistuvasti Jäkärlän koirapuiston lukittuja huoltoportteja nostamalla portinpuoliskon maahan ankkuroivan tapin. Nyt tappia ei enää saa takaisin kiinni. Koirat voivat karata tönäisemällä porttia.