Turku, Suomi Closed Over 3 years

Jalankulku- ja pyörätiet

Hei, ohessa olisi ehdotus, jolla Itäisen rantakadun kaoottinen tilanne Purserinpolun risteyksessä voitaisiin ratkaista. Tässä kohdassahan kevyt- ja autoliikenne ovat jatkuvassa törmäystilassa. Alueen lisääntynyt asukasmäärä on nostanut kohdan ajonopeuksia huomattavasti ja vaaratilanteita on jatkuvasti. Myöskään kevyt liikenne ei ole jatkuvasti ajantasala liikennesäännöistä. Ehdotuksellani kohdan maisema-arvot tulisivat huomattavasti paremmin esille jos joen rannasta varattaisiin kaistale jalankulkijoille ja kevyelle liikenteelle. Vinottainen suojatie (nopeustöyssyllä) rajoittaisi ylinopeuksia ja ohjaisi keskustan suunnasta ja suuntaan kulkevan kevyen liikenteen joen rannanpuolelle ajorataa. Suunnitelma ei verottaisi pysäköintitilaa juurikaan, vaan joenrannan parkki/vinoparkki siirtyisi "autonmitan" etäämmälle jokirannasta.