Turku, Suomi Closed About 3 years

Ympäristö, roskaantuminen

Satamaradan reuna-alueet ovat roskaiset, Ratavahdinrinteestä etelään.