Turku, Suomi Closed About 3 years

Jalankulku- ja pyörätiet

Moision leikkipaikalle johtavat tiet ovat sulamisvesistä johtuen veden vallassa. Tämä johtuu siitä, että talvikunnossapito on ajanut vallit joka puolelle siten, että vedet eivät pääse ojaan. Toivoisin, että joku tulisi avaamaan vallit ja tekemään lapiolla tai koneella reitin läheiseen ojaan.