Turku, Suomi Closed About 3 years

Jalankulku- ja pyörätiet

Mottoriajoneuvojen aiheuttamaa päällysteen painumista PYÖRÄTIELLÄ. Nämä eivät vaadi muuta välitöntä korjausta kuin pyörätien korottaminen Urheiluhallin ja Tahkonkujan ramppien kohdalta muun pyörätien tasolle. Miksi ihmeessä pyörätielle on rakennettu nuo töyssyt näihin kohtiin? Sivusta tulevat autoilijat ovat väistämisvelvollisia mutta silti heidän menoaan helpotetaan ja pyöräilijöille rakennetaan hidastetöyssyjä jotka vaikuttavat vasta kun ollaan ajamassa pois liittymän kohdalta. Etenkin Tahkonkujan kohdalla töyssy lyö vanteille.