Turku, Suomi Closed About 3 years

Kadut ajoradat

Hei. Meillä on suuri ongelma täällä Tuulismäentie 21:ssä, koska tie on tällä hetkellä aurattu niin, että kaikki valumavedet Keihästieltä (joka on suoraan portista eteenpäin) valuvat kaikki meidän pihalle, joka on selvästi alempana kun tien pinta. Tie pitäisi saada pikaisesti korjattua niin, että Keihästieltä tulevat valumavedet saadaan ohjattua meidän portista katsottuna toisella puolella tietä olevaan viemäriin. Nyt sateella koko meidän piha on valumavesien vallassa, eikä vedellä ole mitään paikkaa mihin mennä. Toivottavasti asia saadan kuntoon pikaisesti! Tämä asia pitäisi aina jatkossa ottaa huomioon kun tietä aurataan, jottei sama ongelma aina olisi edessä jokaisen aurauksen jälkeen.