Turku, Suomi Closed About 3 years

Ympäristö, melu- ja meluntorjunta

Millä tavoin kaupunki perustelee sitä että tehdyssä meluselvityksessä ja suunnitelmassa jatkotoimenpiteisiin on jotenkin onnistuttu poistamaan Myllyahteen, Martinkadun, Kuninkaankartanonkadun ja Stålarminkadun alue kokonaan pois jatkohankkeista, ns. varalle ilman mitään perusteluita tai jatkotoimenpiteita (kohdat 12 ja 13). Tilanne katuja ympäröivillä pihoilla on laiton, ja kaupungin on siihen puututtava. Uskomatonta on sekin ettei Stålarminkadun uusiminen etene, eikä siihen liitetä näköjään tätä melu-ulottuvuutta ollenkaan. Onko siellä suunnitelupuolella joskus ihmiset oikeasti käyneet katutiloissa, puistoissa ja pihoilla näiden katujen varsilla. Perästä kuuluu. Ensi sijassa nopeuksia ja rajoitusten ylityksiä tulisi hillitä sekä raskasta liikennettä ohjata pois keskustan kaduilta (ylinopeudet saatava kuriin!!!). Asia ei tule jäämään tähän.