Turku, Suomi Closed Over 3 years

Viheralueet, leikkipaikat

Lekplatsen vid Bruksplanen/Österåsgatan har varit under ombyggnad sedan slutet av förra sommaren, men inget har gjorts på över ett halvt år och lekparken är till stor del avspärrad och obrukbar (t.ex. saknas gungor i ställningarna). Den tidigare utrustningen var i bra skick, hade fler gungor och en lekstuga. Varför togs den gamla utrustningen bort och varför har den nya inte gjorts klar? Barnen leker gärna här även höst, vinter och vår, det är annars en fin lekplats.