Turku, Suomi Closed Over 3 years

Jalankulku- ja pyörätiet

Annoin 26.1.2018 palautetta Martinkatu 15 kohdalla olevan pyörätien tukkimisesta aurauslumella. Palautteeseen vastattiin seuraavasti: "Kyseiset lumet on ajoradalta aurattua lunta ja ovat kyllä jääneet urakoitsijamme jäljiltä hoitamatta. Urakoitsijamme tarkastaa tänään tuon Martinkatu 15 kohdan." Kaksi kuukautta on kulunut, eikä lumia koskaan poistettu pyörätieltä. Kuten oheisesta kuvasta näkyy, on pyörätiellä yhä koko väylän tukkiva lumikasa, vaikka suurin osa lumista on sulannut itsekseen pois. Jos urakoitsija ei ole selvillä pyöräteiden sijainnista eikä kaupungilla ole mahdollisuuksia valvoa urakoitsijan työn laatia, ehdotan, että ko. kohdalla pyörätie siirretään kulkemaan kauemmas ajoradasta korvaamalla muutama laattarivi asfaltilla. Tällöin pyörätie kulkisi samassa linjassa kuin lähempänä Stålarminkadun risteystä ja aurauslumille jää enemmän tilaa ajoradan reunassa. Nykyinen tilanne, jossa pyörätie suljetaan joka talvi useaksi kuukaudeksi liikenteeltä, on kestämätön.