Turku, Suomi Closed Over 3 years

Ympäristö, roskaantuminen

Krouvintie alussa tien reunassa on rojua.