Turku, Suomi Closed Over 3 years

Yleistä palautetta kaupungin verkkosivuista ja viestinnästä

Varför finns inte informationen om det nya Salutorget i Åbo på svenska?