Turku, Suomi Open Over 3 years

Kadut ajoradat

Heinäsirkankadun asfaltointi nosti ajoradan pintaa niin paljon korkeammalle, että reunakivi ei enää estä huleveden valumista kadulta tonteille.