Turku, Suomi Closed About 3 years

Joukkoliikenne Föli Aikataulut ja reitit

Ehdotamme, että Auvaismäen linjan 22A kaikkien vuorojen päätepysäkki siirretään Paattisten koulun pysäkille. Nyt linjan 22A Auvaismäen bussit kulkevat Paattisten koululle saakka ainoastaan aamulla 3 kertaa ja iltapäivällä 4 kertaa; viimeinen bussi lähtee koululta Auvaismäkeen päin klo 14.30. Muulloin bussin päätepysäkki on Auvaismäessä. Nykyinen toiminta palvelee koululaisia vain, kun he tulevat kotiin heti koulun jälkeen. Jos koululainen jää koulun iltapäiväkerhoon, Taidekeskus koulussasi -harrastukseen, tukiopetukseen tai läksyparkkiin koulun jälkeen, hän ei pääse enää bussilla kotiin. Jos kaikki linjan Auvaismäen 22A bussit tulisivat Paattisten koululle asti, myös iltapäiväkerhossa tai harrastuksissa käyvät lapset koululaiset pääsisivät bussilla kotiin. Lisäksi niin lapset kuin aikuisetkin pääsisivät koululla, seurakuntatalolla ja aluetalolla pidettäviin iltaharrastuksiin bussilla, eivätkä nämä harrastukset olisi yksityisautoilun varassa. Huomiota on kiinnitetty myös siihen, että bussin ollessa Auvaismäen päätepysäkillä bussi peittää Turusta tulevien autojen näkyvyyden suojatielle ja aiheuttaa näin vaaraa tietä ylittäville jalankulkijoille. Ongelma poistuisi, jos päätepysäkki siirrettäisiin Paattisten koulun kohdalle. Paattisten koulun kohdalla kuljettajalla ei ole wc:tä, joten pitäisi tutkia mahdollisuutta käyttää nykyisen päätepysäkin wc:tä tai sitten asia pitää ratkaista muulla tavalla. Ehdottamiamme järjestelyjä saattaa helpottaa se, että Paattisten koulun kohdalla on kaksi pysäkkiä lähekkäin: koulun kohdalla ja vanhan työväentalon/huutokaupan kohdalla. Parhain terveisin Paattisten koulun vanhempainyhdistys