Turku, Suomi Closed About 3 years

Katujen yleinen palaute

Kuka hoitaa Raadinkadun ja Raastuvankadun aurauksen , kun Uhan-alaista karhua ei ole kokotalvena näkynyt ?