Turku, Suomi Closed Over 3 years

Viheralueet, metsät

Kartan osoittamalla kohdalla on katkennut puusta oksa joka on irronnut ja tästä johtuen puu on kallistunut kohti ajorataa. Puu on ihan ajoradan reunassa. Voisiko joku käydä tarkastamassa puun kunnon ja sen että onko siinä vaarana että se kaatuu ajoradalle.