Turku, Suomi Closed About 3 years

Jalankulku- ja pyörätiet

Kevyenliikenteen väylä on suljettu mutta kiertotietä ei ole osoitettu, opaskartasta katsoin että aitaamiseen ei ole edes lupaa. Kevyenliikenteen väylää käytetään parkkipaikkana ja kulkuväylänä, ohittaminen täytyi suorittaa penkan kautta. Kiertotiestä kertominen pitäisi olla siellä missä voidaan osoittaa helppo reitti työmaan ohi eikä työmaan vieressä josta joutuu palaamaan takaisin tulosuuntaansa.