Turku, Suomi Closed Over 3 years

Liikennemerkit- ja viitoitukset

Ehdottaisin väliaikaista liikennemerkkiä " Päättyvä tie ja matka" , joka opastaisi turhan ajon Kupittaankadulta pitkäaikaisen rakennustyömaan takia suljetulle Kaivokadulle. Tällöin turha ajo ja kääntyminen ahtaalle paikalla pienenisi.